Lúc7 giờ sáng Một người đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Đến đến 8 giờ người ta cũng đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50 km/h .Hỏi hai người gặp nha

Question

Lúc7 giờ sáng Một người đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Đến đến 8 giờ người ta cũng đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50 km/h .Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ ,gặp nhau cách A khoảng bao nhiêu

in progress 0
Amara 5 tháng 2021-07-21T22:00:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:01:50+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian xe thứ nhất đi từ `A` đến chỗ gặp nhau là: `x(h)   (ĐK:x>1)`

          quãng đường xe thứ nhất đi được là: `40x(km)`

          thời gian xe thứ hai đi từ `A` đến chỗ gặp nhau là: `x-1(h)  `

          quãng đường xe thứ hai đi được là: `50(x-1)(km)`

   Vì 2 xe cùng xuất phát từ `A` và gặp nhau tại `1` điểm nên ta có pt: 

                  `40x=50(x-1)`

          `⇔ 40x = 50x – 50`

          `⇔  40x – 50x = -50`

          `⇔  -10x= -50`

          `⇔   x = 5(t“/m)`

    Vậy `2` xe gặp nhau lúc: `7 giờ + 5 giờ= 12 giờ`

           chỗ gặp nhau cách `A`: `40.5=200km`

  0
  2021-07-21T22:02:08+00:00

  Gọi quãng đường từ lúc hai người đi đến lúc gặp nhau là x (km/x>0)

  Thời gian người đầu đi là: x/40 (giờ)

  Thời gian người sau đi là: x/50 (giờ)

  Vì người sau đi sau người đầu là 1 giờ, ta có phương trình:

  ⇔$\frac{x}{40}$-1=$\frac{x}{50}$

  ⇔5x-200=4x

  ⇔x=200

  Thời gian người sau đi là: 200/50=4 giờ⇒ hai người gặp nhau lúc 12 giờ

  Vậy quãng đường hai người đi cách A 200 km.

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )