Lượng mưa trên thế giới * 5 điểm A. Phân bố đồng đều từ xích đạo về cực. B. Tăng dần từ xích đạo về cực C. Phân bố không đồng đều từ xích đạo về cực .

Question

Lượng mưa trên thế giới *
5 điểm
A. Phân bố đồng đều từ xích đạo về cực.
B. Tăng dần từ xích đạo về cực
C. Phân bố không đồng đều từ xích đạo về cực .
D. Tập trung tại vùng cực.

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-13T15:13:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:15:41+00:00

  C

  0
  2021-09-13T15:15:46+00:00

  Câu C nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )