Lượng nước trong cỏ tươi là 55% trong cỏ khô là 10%. Hỏi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô.

Question

Lượng nước trong cỏ tươi là 55% trong cỏ khô là 10%. Hỏi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô.

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-08-28T19:54:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:56:02+00:00

  Bạn tham khảo :

    Trong cỏ tươi có lượng nước là: 

      $100$% – $55$ % = $45$ %

    $10 kg$ cỏ tươi có số có khô là:    

     $100 . 45$% = $45 (kg)$

    Vậy lượng cỏ cươi thu được số $kg$ có khô là : 

     $45 : \dfrac{90}{100} = 50(kg)$ 

  Vậy thu được $50 kg$ cỏ 

       

  0
  2021-08-28T19:56:36+00:00

  `text{Đáp án:}`

   `text{50 kg}`

  `text{Giải thích các bước giải:}`

  `text{Lượng cỏ trong cỏ tươi chiếm}`
       `text{100% – 55% = 45%}`
  `text{100% kg cỏ tươi thì có}`
       `text{100 x 45% = 45(kg cỏ)}`
  `text{45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô. Vây lượng cỏ khô thu được từ 100 kg cỏ tươi là:}`
        `text{45 : 90% = 50(kg)}`
          `text{Đáp số: 50 kg cỏ khô}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )