Lưu huỳnh nặng 32dvC, Đồng nặng 64dvC. Hỏi lưu huỳnh nhẹ hơn đồng bao nhiêu lần?

Question

Lưu huỳnh nặng 32dvC, Đồng nặng 64dvC. Hỏi lưu huỳnh nhẹ hơn đồng bao nhiêu lần?

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-08-31T17:17:01+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:18:37+00:00

  ta có S/Cu = 32/64=0.5

  Vậy S nhẹ hơn Cu 0.5 lần

  0
  2021-08-31T17:18:42+00:00

  Bài giải:

  Ta có: $\frac{PTK_S}{PTK_{Cu}}=\frac{32}{64}=0,5(lần)$ 

  Lưu huỳnh nặng hơn đồng 0,5 lần hoặc Lưu huỳnh nhẹ hơn đồng 2 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )