Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra sufuro (SO2). Phương trình phản ứng là S+O2->SO2 Hãycho biết: A) Những chất tham gia và tạo thành tròn phản ứ

Question

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra sufuro (SO2). Phương trình phản ứng là S+O2->SO2
Hãycho biết:
A) Những chất tham gia và tạo thành tròn phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Vì sao?
B) Thể tích khí oxi (đktc)cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu huỳnh
C) Tính khối lượng khí sau khi sinh ra sau phản ứng nếu sử dụng gấp đôi lượng lưu huỳnh ở trên nhưng vẫn giữ nguyên lượng oxi ban đầu biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-11-07T17:04:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:05:18+00:00

  A) Chất tham gia: S, O2

  Chất tạo thành: SO2

  Đơn chất: S, O2

  Hợp chất: SO2

  vì đơn chất là chỉ có 1 nguyên tố, hợp chất là có 2 nguyên tố trở lên

   B) Theo PTHH ta có: nS=nO2=1,5 mol

  V oxi = 1,5 nhân 22,4=33,6 lít

  0
  2021-11-07T17:05:56+00:00

  Đáp án:

  a) Chất tham gia : Lưu huỳnh ( S ) và Oxi ( O2 )

  Chất tạo thành : Khí sunfurơ ( SO2 )

  Đơn chất : lưu huỳnh ( S ) , oxi ( O2 ) vì đc tạo thành từ 1 ngtố hóa học

  Hợp chất : Khí sunfurơ ( SO2 ) vì đc tạo thành từ 2 ngtố hóa học

  b) Theo phương trình : n O2 = n S = 1,5 mol

  ->V O2 = 1,5 . 22,4 = 33,6 (l)

  c) Ta có : d SO2/kk = M SO2 / M kk = 64/29 > 1

   -> Khí sunfurơ nặng hơn không khí

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )