Lủy Thừa Của 1 Số Hữu Tỉ a) X : (-1/2) mủ 3 = -1/2 b) (3/4) mủ 5 . X = ( 3/4) bài 2 Viết số 16/81 dưới dạng 1 lũy thừa, ví dụ 16/81=(4/9)mủ 2. Hảy tì

Question

Lủy Thừa Của 1 Số Hữu Tỉ
a) X : (-1/2) mủ 3 = -1/2
b) (3/4) mủ 5 . X = ( 3/4)
bài 2 Viết số 16/81 dưới dạng 1 lũy thừa, ví dụ 16/81=(4/9)mủ 2. Hảy tìm cách viết khác

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-07-27T04:49:04+00:00 1 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:50:43+00:00

  a) X : (-1/2) mủ 3 = -1/2

  => x : (-1/8) = -1/2

  => x = -1/2 . (-1/8)

  => x = 1/16

  b) (3/4) mủ 5 . X = ( 3/4)

  => x = 3/4 : 3/4 mũ 5

  => x = 3/4 mũ -4

  => x = 256/81

  Viết số 16/81 dưới dạng 1 lũy thừa

  16/81 = 2/3 mũ 4 

  HỌC TỐT 😀

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )