lý do vì sao các nước lại chọn tiến hành cải cách kinh tế xã hội như Anh Pháp Mỹ để chấm dứt khủng hoảng kinh tế năm 1929

Question

lý do vì sao các nước lại chọn tiến hành cải cách kinh tế xã hội như Anh Pháp Mỹ để chấm dứt khủng hoảng kinh tế năm 1929

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-11-22T23:09:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T23:11:02+00:00

  Các nước tư bản có những con đường khác nhau nhằm khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 vì: các nước có tiềm lực kinh tế, tình hình chính trị khác nhau. Đặc biệt là vấn đề thuộc địa.

  – Các nước Đức, Italia, Nhật Bản… không có hoặc có ít thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu và thị trường nên đi theo con đường chủ nghĩa phát xít để đàn áp phong trào cách mạng và tiến hành chiến tranh phân chia lại thế giới.

  – Các nước Mĩ, Anh, Pháp…vì có thuộc địa, có vốn và thị trường có thể thoát ra khỏi khủng hoảng bằng chính sách cải cách kinh tế – xã hội một cách ôn hòa. 

  0
  2021-11-22T23:11:38+00:00

  – Anh, Pháp, Mĩ. . . : cải cách kinh tế xã hội vì có nhiều thuộc địa

  – Đức, I-ta-li-a, Nhật bản: đã phát xít hóa vì ko có hoặc ít thuộc địa nên muốn chiến tranh để phân chia lại thị trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )