Lý tưởng sống của thanh niên trong giải phóng dân tộc là gì ? Cho ví dụ

Question

Lý tưởng sống của thanh niên trong giải phóng dân tộc là gì ? Cho ví dụ

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-05T01:49:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:51:18+00:00

  * Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  *Ví dụ : một số tấm gương tiêu biểu : Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm, đồng chí Nguyễn Văn Thạc, chị Võ Thị Sáu, anh Lý Tự Trọng…

  0
  2021-08-05T01:51:44+00:00

   `=>` Trong thời kỳ chiến tranh bao lớp thanh niên xông pha lên đường với một mục tiêu – lý tưởng “ Tất cả vì tiền tuyến, vì độc lập tự do của đất nước”.

  `-`Ví dụ: các anh hùng dân tộc trên tuyền truyền, đại diện cho thanh niên, tất cả đều vì độc lập tự do của đất nước mà cống hiến, chiến đấu hết mình ( Chị Võ Thị Sáu, Có 7 triệu đoàn viên, thanh niên đã đăng ký tình nguyện; 1,5 triệu đoàn viên, thanh niên nhận nhiệm vụ khó mà Đảng yêu cầu,..)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )