( m^2 – 1 ) . x + ( m – 1 ) . x + 2 = 0 tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Question

( m^2 – 1 ) . x + ( m – 1 ) . x + 2 = 0
tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-11-23T03:48:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:50:07+00:00

  Đáp án: Không tồn tại m thỏa mãn đề 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  Phương trình $(m^2-1)x+(m-1)x+2=0\to x(m^2-1+m-1)+2=0\to x(m^2+m-2)+2=0$

  Do $x(m^2+m-2)+2=0$ là phương trình bậc nhất

  $\to x(m^2+m-2)+2=0$ có nhiều nhất 1 nghiệm

  $\to$Không tồn tại m thỏa mãn đề 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )