M là số chính phương không nếu : M=1+3+5+…+(2n-1) (với n thuộc N, N khác 0) mn giúp mk với ai đúng vote 5*, 1 cảm ơn

Question

M là số chính phương không nếu :
M=1+3+5+…+(2n-1)
(với n thuộc N, N khác 0)
mn giúp mk với ai đúng vote 5*, 1 cảm ơn

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-18T03:33:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:35:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  chắc bạn nhìn đc chứ

  xinn hayy nhất với ạ

  0
  2021-09-18T03:35:18+00:00

    M = 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1)

  ⇒ Số số hạng của M là:   

   =  $\frac{2n – 2}{2}$ + 1  =  $\frac{2.(n – 1)}{2}$ + 1  =   n – 1 + 1  =  n

  ⇒ M = $\frac{(2n – 1 + 1) . n }{2}$

          =  $\frac{2n . n}{2}$

          =  n . n 

          =  n²

  ⇒ M là 1 số chính phương

  Vậy ….

                                                 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )