M.n giúp em với 9h em đi học nộp bài rồi a) 3(x+2)-x=2 b) 3x(x+5)-3 xi 9h em đi học nộp bài rồi a) 3(x+2)-x=2 b) 3x(x+5)-3 x bình 2 – 4x=7 c) 9 x ngũ

Question

M.n giúp em với 9h em đi học nộp bài rồi
a) 3(x+2)-x=2
b) 3x(x+5)-3 xi 9h em đi học nộp bài rồi
a) 3(x+2)-x=2
b) 3x(x+5)-3 x bình 2 – 4x=7
c) 9 x ngũ 3 -4.-3x(3x mũ 2 -2)=6

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-03T23:04:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:05:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-03T23:06:32+00:00

  Đáp án:

   b, 3x(x+5)-3x²-4x=7

  ⇒3x²+15x-3x²-4x=7

  ⇒15x-4x=7

  ⇒11x=7

  ⇒x=7/11

  Câu b đây nhé

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )