M.n ơi giúp mình với chỉ mik soạn văn với bài ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ” Chỉ mik với mik cảm ơn m.n trước ????❤

Question

M.n ơi giúp mình với chỉ mik soạn văn với bài
” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ”
Chỉ mik với mik cảm ơn m.n trước ????❤

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-08-30T17:20:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:21:42+00:00

  I. Tìm hiểu chung

   1. Tác giả, tác phẩm(sgk)

   2. Đọc chú thích

   3. Thể loại: nghị luận chứng minh

  4. Bố cục: 3 phần

  Mở bài: Đoạn 1

  => Nhận định chung về lòng yêu nước

  Thân bài: Đoạn 2, 3

  => Chứng minh những biểu hiện của lòng yêu nước

  Kết bài: Đoạn cuối

  => Nhiệm vụ của chúng ta

  II. Đọc, hiểu văn bản

   1. Nhận định chung về lòng yêu nước

  – Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

  => Cách nêu luận điểm ngắn gọn, giản dị, giàu sức thuyết phục

  -…..nó kết thành…nó lượt…nó nhấn chìm…cướp nước(Điệp ngữ, động từ và tính từ mạnh, tính từ giàu hình ảnh)

  => Gợi tả sức mạnh to lớn của lòng yêu nước

  2. Chứng minh những biểu hiện của lòng yêu nước

  *Lòng yêu nước trong quá khứ lịch sử

  – Chúng ta…thời đại Bà Trưng, Bà Triệu,……(Liệt kê, sắp xếp theo thứ tự thời gian)

  – Dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc, có tính xác thực cao

  => Ca ngợi những chiến công hiến hách trogn lịch sử chống giặc ngoại xâm

  *Lòng yêu nước ngày nay của đồng bào ta

  – Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên họ ngày trước(câu chủ đề vừa là câu chuyển ý tự nhiên, chặt chẽ)

  “Từ các cụ già…chính phủ”: dẫn chứng

  – Liệt kê dẫn chứng vừa cụ thể vừa toàn diện

  => Thể hiện sự cảm phục, ngưỡng mộ lòng yêu nước của đồng bào ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

   3. Nhiệm vụ của chúng ta

  – Tinh thần yêu nước cũng như các thứ cao quý(hình ảnh so sánh)

  => Đề cao tinh thần yêu nước

  – Lòng yêu nước tồn tại dưới 2 dạng 

  + Nhìn thấy(có khi….)

  +Không nhìn thấy(có khi…)

  => Cả 2 đều đúng

  – Ra sức tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo

  => Động viên tổ chức khích lệ tình yêu nước của tất cả mọi người

  III. Tổng kết

   1. Nghệ thuật

  – Xây dựng luận điểm ngắn gọn xúc tích, lập luận chặt chẽ, luận cứ toàn diện tiêu biểu, chọn lọc

  – Sử dụng từ ngữ ngợi hình ảnh(lấn sang, lướt qua, nhấn chìm), câu văn nghị luận mô hình từ những… đến…hiệu quả

  – Sử dụng biện pháp liệt kê, dẫn chứng

   2. Ý nghĩa

   Truyền thống yêu nước cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới

  #chúc cậu học tốtk♡

  0
  2021-08-30T17:22:02+00:00

  Câu 1 (trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

  – Vấn đề nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  – Câu chốt: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

  Câu 2 (trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

  – Bố cục: ba phần.

  – Dàn ý:

     + Mở bài (Từ “Dân ta…” đến “kẻ cướp nước”): Nhận định chung về lòng yêu nước.

     + Thân bài (Từ “Lịch sử…. đến “lòng nồng nàn yêu nước”). Chứng minh tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộc kháng chiến hiện tại.

     + Kết bài (Từ “Tinh thần… ” đến hết): Nhiệm vụ của mội người.

  Câu 3 (trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

  – Các dẫn chứng:

  + Tinh thần yêu nước trong lịch sử các thời đại.

     + Tinh thần yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp: từ già tới trẻ, miền ngược tới miền xuôi, công nhân, nông dân, chiếc sĩ, hậu phương tới tiền tuyến đều một lòng yêu nước

  – Sắp xếp theo trình tự thời gian, tuổi tác, vùng miền, giai cấp

  Câu 4 (trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

  – “Tinh thần yêu nước như một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, vì thế nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước”

  Tác dụng: Làm cho câu văn trở nên sinh động, khẳng định sức mạnh to lớn của tinh thần yêu nước.

  – “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi giấu kín đáo trong rương, trong hòm.”

  Tác dụng: Làm rõ ràng hai trạng thái của tinh thần yêu nước: tiềm tàng, kín đáo và biểu lộ rõ ràng, đầy đủ. Nhấn mạnh vào nhiệm vụ làm tinh thần yêu nước tiềm ẩn trở thành sức mạnh chống kẻ thù

  Câu 5 (trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

     a. Câu mở đoạn:” Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ngày trước”.

  Câu kết đoạn: “Những cử chí cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước”.

     b. Sắp xếp theo trình tự: tuổi tác, vùng miền, giai cấp…

     c. Mối quan hệ chặt chẽ với các bình diện khác nhau nhưng bao quát được mọi khía cạnh.

  Câu 6 (trang 26 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

  – Văn bản có bố cục chặt chẽ

  – Dẫn chứng chọn lọc, xác thực, được trình bày thứ tự theo thời gian nhằm làm nổi bật tính toàn dân

  – Lối so sánh độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cho người đọc thấy được sức mạnh, giá trị quý báu của tinh thần yêu nước vốn là một khái niệm trừu tượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )