MAX dùng cho nhân hay chia v vd =MAX (A1-. MIN dùng cho nhân hay chia v vd =MIN (A1… AVERAGE dùng cho nhân hay chia vd =AVERAGE(A1–… su

Question

MAX dùng cho nhân hay chia v
vd =MAX (A1…..
MIN dùng cho nhân hay chia v
vd =MIN (A1…
AVERAGE dùng cho nhân hay chia
vd =AVERAGE(A1………..
sum dùng ch0 nhân hay chia v
vd……………….

in progress 0
Josie 2 tuần 2021-08-25T07:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:15:49+00:00

  =MAX (A1, …): Tìm số lớn nhất

  =Min(A1, …): Tìm số bé nhất

  =AVERAGE(A1, …): Tìm tbc. (Dùng cho cộng và chia)

  =SUM(A1, …): Tính tổng. (Dùng cho cộng)

  0
  2021-08-25T07:15:54+00:00

  MAX là giá trị lớn nhất 

  MIN là giá trị nhỏ nhất

  AVERAGE là TB 

  SUM là tổng

  Cho xin vote và cảm ơn nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )