ma sát là gì? ? Có mấy loại ma sát hãy nêu định nghĩa

Question

ma sát là gì? ?
Có mấy loại ma sát hãy nêu định nghĩa

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-07T08:11:00+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:12:12+00:00

  Ma sát là một loại lực xuất hiện ở hai bề mặt tiếp xúc với nhau của hai vật, chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt.

  Có 3 loại ma sát :

  – Ma sát trượt :  xuất hiện khi vật này trượt lên vật kia 

  – Ma sát lăn : xuất hiện khi vật này lăn trên bề mặt vật kia

  – Ma sát nghỉ : lực cân bằng với lực kéo của vật khi vật chưa chuyển động

   

  0
  2021-09-07T08:12:51+00:00

  Trả lời

  Ma sát là một loại lực xuất hiện ở hai bề mặt tiếp xúc với nhau của hai vật, chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt.

  Chia ra thành 3 loại ma sát :

  + Ma sát trượt : sinh ra khi có 1 vật trượt trên bề mặt của vật khác

  + Ma sát lăn :  sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác

  + Ma sát nghỉ : sinh ra khi đẩy 1 vật, lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )