Ma túy và mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh A: vô cùng nguy hiểm. B: phát triển theo mùa. C: mang tính thời

Question

Ma túy và mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh A: vô cùng nguy hiểm. B: phát triển theo mùa. C: mang tính thời vụ. D: đã được xóa bỏ.

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-02T23:31:06+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:32:06+00:00

  A

  Ma túy và mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh  vô cùng nguy hiểm.

  0
  2021-09-02T23:32:30+00:00

  Ma túy và mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh

  A: vô cùng nguy hiểm.

  B: phát triển theo mùa.

  C: mang tính thời vụ.

  D: đã được xóa bỏ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )