Mắc 1 bóng đèn nhỏ với bộ pin có công suất điện động 4.5V thì vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4V và ampe kế chỉ 0.5A .Tính điện

Question

Mắc 1 bóng đèn nhỏ với bộ pin có công suất điện động 4.5V thì vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 4V và ampe kế chỉ 0.5A .Tính điện trở của bộ pin

in progress 0
Valerie 1 tuần 2021-12-02T19:06:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:07:41+00:00

  Đáp án:

  \(r = 1\Omega \)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:
  \(\begin{array}{l}
  E = 4,5V\\
  U = 4V\\
  I = 0,5A\\
  r = ?
  \end{array}\)
  Giải:
  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn được xác định theo công thức:
  \(\begin{array}{l}
  U = E – I.r\\
  \Rightarrow r = \frac{{E – U}}{I} = \frac{{4,5 – 4}}{{0,5}} = 1\Omega
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )