Mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó cs cường độ là 0,35A 1) TÍnh điện trở và công suất tiêu thụ của

Question

Mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó cs cường độ là 0,35A
1) TÍnh điện trở và công suất tiêu thụ của bóng đèn khí đó.
2) Bóng đèn trên được sử dụng trung bình 5h trong một ngày.Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày ( đơn vị kWh)

in progress 0
Ximena 4 tuần 2021-11-17T01:12:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:13:49+00:00

  Đáp án:

   A.R=628,6 ôm

  P=77W

  B. A=11,550kWh

  Giải thích các bước giải:

   a. Điện trở của bóng đèn:

  R=U/I=220/0,35=628,6 ôm

  Công suất tiêu thụ khi đó:

  P=U.I=220.0,35=77W

  B. Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày:

  A=77.30.5=11,550kWh

  0
  2021-11-17T01:14:18+00:00

  Đáp án:1)R=U:i=220:0.35=628,5Ôm

  P=U.i=220.0.35=77W 

  2)Đổi77W=0,077KW

  0,077.5.30=11.55J

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )