Mắc R1 nt R2 vào nguồn điện có U ko đổi thì Itd=0,4A,còn nếu mắc R2//R1 vào nguồn điện đó thì Itd=0,8A.tính tỉ số R1/R2

Question

Mắc R1 nt R2 vào nguồn điện có U ko đổi thì Itd=0,4A,còn nếu mắc R2//R1 vào nguồn điện đó thì Itd=0,8A.tính tỉ số R1/R2

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-31T06:27:59+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:29:02+00:00

  Đáp án:

  Không có tỉ số \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
   + {R_1}nt{R_2}\\
  R = {R_1} + {R_2}\\
  U = {\rm{IR = 0,4(}}{{\rm{R}}_1}{\rm{ + }}{{\rm{R}}_2}{\rm{)}}\\
  {\rm{ + }}{{\rm{R}}_1}//{R_2}\\
  R’ = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\\
  U’ = I’R’ = 0,8.\frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}
  \end{array}\)

  Vì hiệu điện thế không đổi nên:

  \(\begin{array}{l}
  U = U’\\
   \Rightarrow {\rm{0,4(}}{{\rm{R}}_1}{\rm{ + }}{{\rm{R}}_2}{\rm{)}} = 0,8.\dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\\
   \Rightarrow {R_1} + {R_2} = 2\dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\\
   \Rightarrow {({R_1} + {R_2})^2} = 2{R_1}{R_2}\\
   \Rightarrow {R_1}^2 + 2{R_1}{R_2} + R_2^2 = 2{R_1}{R_2}\\
   \Rightarrow {R_1}^2 + R_2^2 = 0
  \end{array}\)

  Suy ra không có tỉ số \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )