Mạch 1 : – A – T – G – X – X – G – T – A – A – T – X – X – MẠCH 2: A) Hoàn thiện đoạn gen trên B) nếu đoạn gen này tham gia quá trình tổng hợp

Question

Mạch 1 : – A – T – G – X – X – G – T – A – A – T – X – X –
MẠCH 2:
A) Hoàn thiện đoạn gen trên
B) nếu đoạn gen này tham gia quá trình tổng hợp mẢN với 1 mạch gốc thì trình tự marn đó sẽ như thế nào?

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-02T15:06:12+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:07:44+00:00

  Đáp án: Mạch 1: A-T-G-X-X-G-T-A-A-T-X-X

   Mạch 2: T-A-X-G-G-X-A-T-T-A-G-G

  B)Đoạn gen tham gia quá trình tổng hợp mARN với 1 mạch gốc thì trình tự 

  mARN: U-A-X-G-G-X-A-U-U-G-G

  MÌNH NGHĨ LÀ NHƯ VẬY @@

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-02T15:07:54+00:00

  a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có 

  A liên kết với T , T với A , G với X và X với G 

  Mạch 1 : – A – T – G – X – X – G – T – A – A – T – X – X –

   Mạch 2: -T  -A – X  – G  -G- X – A – T – T – A  -G – G –

  Giả sử mạch 1 tổng hợp mARN vậy mARN có trình tự

  mARN : U-A-X-G-G-X-A-U-U-A-G-G 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )