Mạch điện gốm nguồn điện có suất điện động E bằng 12V điện trở trong r . mắc vào mạch 1 điện trở 4 ôm thì cđ d đ trong mạch là 2A . tính gtri r ?

Question

Mạch điện gốm nguồn điện có suất điện động E bằng 12V điện trở trong r . mắc vào mạch 1 điện trở 4 ôm thì cđ d đ trong mạch là 2A . tính gtri r ?

in progress 0
Parker 7 ngày 2021-12-02T18:10:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:11:45+00:00

  Đáp án:

  ✔️

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-02T18:12:19+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  $I=\frac{E}{R+r}=\frac{12}{4+r}=2$

  =>$r=2\Omega$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )