Mạch điện gồm: R1//(R2ntR3) với R1=12 ôm, R2=7 ôm, R3=13 ôm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế U=6V. a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương

Question

Mạch điện gồm: R1//(R2ntR3) với R1=12 ôm, R2=7 ôm, R3=13 ôm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế U=6V.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương
b. Tính cường độ dòng điẹn qua mỗi điện trở
c. Tính điện năng tiêu thụ trên R1 trong 10′
d. Tính công suất tỏa nhiệt trên R2 và R3

in progress 0
Madelyn 5 ngày 2021-12-04T16:18:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:19:52+00:00

  mạc vẽ dễ nên a ko vẽ nhé

  a, ta có $R_{23}=R_2+R_3=20 $ ôm

  $\dfrac 1R=\dfrac 1{R1}+\dfrac 1{R_{23}}\Rightarrow R=7.5$ ôm

  b. Do mắc R1 //(R2ntR3) nên $U_{mạch}=U1=U_{23}$

  nên $I_1=\dfrac U{R_1}=0.5$ Ampe

  $I_2=I_3=\dfrac U{R_{23}}=0.3$ Ampe

  c. $W=U_1.I_1.t=6.0.5.10=30\quad(J)$

  d.$P_2=I_2^2.R_2$ và $P_3=I_3^2.R_3$ em thay số vào thôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )