Mạch gỗ với mạch dây có liên hệ gì với nhau ?

Question

Mạch gỗ với mạch dây có liên hệ gì với nhau ?

in progress 0
Melanie 1 ngày 2021-09-12T22:10:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:12:08+00:00

  Mạch gỗ và mạch rây là các mạch nguồn giúp vẫn chuyển các chất để nuôi dưỡng cây

  – Mạch gỗ vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ cây lên trên lá cây

  – Mạch rây vận chuyển các sản phẩm của quá trình quang hợp từ lá cây xuống

  `=>`  Giữa hai mạch có đường liên kết ngang: Nước và ion khoáng từ mạch gỗ vận chuyển sang mạch rây, các chất hữu cơ từ mạch rây vận chuyển sang mạch gỗ 

  0
  2021-09-12T22:12:30+00:00

  * Mạch dây và mạch gỗ có mối quan hệ nuôi dưỡng cho cây :

   Mạch dây vận chuyển của dòng nước – khoáng trong mạch rễ lên lá từ đó cung cấp nước và muối khoáng cần thiết cho cây

  Mạch dây vận chuyển các hợp chất hữu cơ đường, vitamin, phitohormon, ATP…  đến các cơ quan

  *  Giữa mạch gỗ cà mạch rây có con đường vận chuyển ngang: Nước và muối khoáng từ mạch gỗ vận chuyển sang mạch dây, các chất hữu cơ từ mạch dây vận chuyển sang mạch gỗ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )