Mạch RLC nối tiếp. Thay đổi R đến giá trị R0 để Ucmax, ta có A.R0=0 B.R0= vô cùng C.R0=|ZL-ZC| D.R0=ZL+ZC

Question

Mạch RLC nối tiếp. Thay đổi R đến giá trị R0 để Ucmax, ta có
A.R0=0
B.R0= vô cùng
C.R0=|ZL-ZC|
D.R0=ZL+ZC

in progress 0
Everleigh 6 ngày 2021-09-08T23:59:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T00:00:34+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Hiệu điện thế ${U_C}$

  ${U_C} = \frac{U}{Z}.{Z_C} = \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}} }}.{Z_C}$

  Ta có

  $\begin{array}{l}
  {R^2} + {\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)^2} \ge 2.R.\left| {{Z_L} – {Z_C}} \right|\\
  \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}  \ge \sqrt {2.R.\left| {{Z_L} – {Z_C}} \right|} \\
   \Rightarrow \frac{U}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}} }}.{Z_C} \le \frac{{U.{Z_C}}}{{\sqrt {2.R.\left| {{Z_L} – {Z_C}} \right|} }}\\
   \Rightarrow {U_C} \le \frac{{U.{Z_C}}}{{\sqrt {2.R.\left| {{Z_L} – {Z_C}} \right|} }}
  \end{array}$

  Dấu bằng xảy ra khi: 

  ${R = \left| {{Z_L} – {Z_C}} \right|}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )