Magie cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chói. Phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học: Mg + O2 → MgO. Khối lượng Mg phản ứng đủ với 2,24 lít (

Question

Magie cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chói. Phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học: Mg + O2 → MgO. Khối lượng Mg phản ứng đủ với 2,24 lít (đktc) khí O2 là
A:
12 gam.
B:
2,4 gam.
C:
3,6 gam.
D:
4,8 gam.

in progress 0
Skylar 6 ngày 2021-12-05T06:12:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:13:28+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  2Mg + O2 —> 2 MgO

  Ta có: nO2=2,24/22,4=0,1 mol

  -> nMg=2nO2=0,2 mol

  -> mMg=0,2.24=4,8 gam

   

  0
  2021-12-05T06:13:48+00:00

    n (O2)=2,24:22,4= 0,1(mol)

  PTHH:

     2Mg + O2–> 2MgO

     0,2<–0,1

      m (Mg)= 0,2.24=4,8(g)

  –>D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )