Magiê có vai trò gì đối với thực vật? A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng. B. Là thành phần của thành tế

Question

Magiê có vai trò gì đối với thực vật?
A.
Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
B.
Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
C.
Là thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.
D.
Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-16T07:39:02+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:40:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Magiê có vai trò gì đối với thực vật?
   A.
  Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
   B.
  Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
   C.
  Là thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.
   D.
  Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

   

  0
  2021-09-16T07:40:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Magiê có vai trò gì đối với thực vật?

  A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

  B. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

  C. Là thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

  D. Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )