Mai: (1) =. do you come from, Akiko? Akiko: I’m (2)=-. Tokyo. Mai: Is it a (3)=… city in Japan? Akiko: Yes, i

Question

Mai: (1) …………. do you come from, Akiko?
Akiko: I’m (2)…………….. Tokyo.
Mai: Is it a (3)…………… city in Japan?
Akiko: Yes, it is.
Mai: Which one is (4)………….. , Tokyo or Da Nang?
Akiko: I think Tokyo is.
Mai: And which one is (5)……………. ?
Akiko: Tokyo is busier than Da Nang

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-08-18T17:07:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:09:00+00:00

  1.Where

  2.from

  3.big

  4.bigger

  5.busier

  0
  2021-08-18T17:09:11+00:00

  1. Where

  → hỏi nơi chốn dùng ‘where’

  2. from

  → dựa vào vế câu hỏi để trả lời ⇒ ‘from’

  3. big

  → dựa vào nghĩa: Nó có là 1 thành phố lớn ở Nhật Bản k ?

  4. bigger

  → so sánh hơn với tính từ ngắn vần

  5. busier

  → dựa vào vế trả lời ⇒ ‘busier’ – so sánh hơn với tính từ ngắn vần

  @ $quynhly$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )