Mai cho Nhung 6 bông hoa ,Nhung cho Hồng 4 bông hoa .Lúc này mỗi bạn có 18 bông hoa . Lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa ?

Question

Mai cho Nhung 6 bông hoa ,Nhung cho Hồng 4 bông hoa .Lúc này mỗi bạn có 18 bông hoa . Lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa ?

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-08-31T03:04:42+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:05:53+00:00

  Đáp án:

   Số bông hoa lúc đầu Mai có là:

        18+6=24 (bông hoa)

   Số bông hoa lúc đầu Nhung có là:

        18-6+4=16 (bông hoa)

   Số bông hoa lúc đầu Hồng có là:

        18-4=14 (bông hoa)

                Đáp số: Mai có 24 bông hoa

                             Nhung có 16 bông hoa

                             Hồng có 14 bông hoa

  0
  2021-08-31T03:06:09+00:00

  Đáp án:

  Số bông hoa của Mai là : 18 + 6 = 24 ( bông )

  Số bông hoa của Hồng là : 18 – 4 = 14 ( bông )

  Số bông hoa của nhung là : 18 – 6 + 4 = 16 ( bông )  

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )