Mai có 56 viên kẹo, Mai cho An kẹo thì Mai còn 5/8 số kẹo ban đầu. Hỏi Mai cho An bao nhiêu viên kẹo? Trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ được hay nhất

Question

Mai có 56 viên kẹo, Mai cho An kẹo thì Mai còn 5/8 số kẹo ban đầu. Hỏi Mai cho An bao nhiêu viên kẹo?
Trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ được hay nhất.
Em cảm ơn ạ!!!

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-09-27T12:12:45+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:14:13+00:00

  Đáp án:

  21

  Giải thích các bước giải:

   Mai cho An số phần kẹo là ;

  1-5/8=3/8(kẹo)

   Mai cho An số kẹo là ;

  56 x 3/8=21(cái)

                       Đáp số : 21 cái kẹo

  0
  2021-09-27T12:14:32+00:00

  $\text{Số kẹo Mai còn là :}\\56 . \dfrac{5}{8} = 35 (viên kẹo ) \\ \text{ Số kẹo Mai cho An là:}\\ 56 – 35 = 21 (viên kẹo ) $

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )