Mai có một số kẹo ít hơn 55 cái và nhiều hơn 40 cái .Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết . Hỏi Mai có ba

Question

Mai có một số kẹo ít hơn 55 cái và nhiều hơn 40 cái .Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết . Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-07T19:41:28+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:42:50+00:00

  Đáp án:

  Gọi số kẹo của Mai là x

  Ta có: 40 < x < 50

  Suy ra x là các số: 41; 42; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48; 49.

  Vì x là số chia hết cho cả 3 và 5 mà trong dãy số trên chỉ có số 45 chia hết cho cả 3 và 5.

  Nên: x = 45

  Vậy Mai có 45 cái kẹo.

  0
  2021-08-07T19:43:12+00:00

  Đáp án : Vậy Mai có 45 cái kẹo.

  Giải thích các bước giải:

   

  Cần tìm số kẹo lớn hơn 40 và nhỏ hơn 55. Đồng thời số đó chia hết cho 3 và 5.

  Trong khoảng từ 40 đến 55 có các số chia hết cho 5 là : 45; 50.

  Mà 45 chia hết cho 3.

  Vậy Mai có 45 cái kẹo.

  Chúc em học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )