mai và hồng đã làm được một số bông hoa cho ngày hội lớp.tính ra số bông hoa mai làm được bằng 3/5 số bông hoa hồng làm được.sau đó mỗi bạn đều làm th

Question

mai và hồng đã làm được một số bông hoa cho ngày hội lớp.tính ra số bông hoa mai làm được bằng 3/5 số bông hoa hồng làm được.sau đó mỗi bạn đều làm thêm được 15 bông hoa nữa,vì vậy lúc này số bông hoa mai làm được bằng 9/13 số bông hoa hồng làm được.hỏi lúc đầu mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-11T01:02:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:03:18+00:00

  Đáp án:  Mai : 30 bông hoa

                Hồng : 50 bông hoa.

  Giải thích các bước giải:          Giải

         Sau khi thêm 15 bông hoa Mai kém Hồng là :

                13 – 9 = 4  ( phần)

              Lúc đàu Mai kém Hồng là :

                 5- 3 = 2 ( phần )

            Sau khi làm thêm được 15 bông hoa thì tăng lên số lần là :

                      4 : 2 = 2 ( lần )

                 Mai có số bông hoa là :

                            15 x 2 = 30 ( bông hoa )

                     Hồng có số bông hoa là :

                              30 : 3 x 5 = 50 ( bông hoa )

                            Đ/S : Mai : 30 bông hoa

                                 Hồng : 50 bông hoa.

   

  0
  2021-07-11T01:03:37+00:00

  Vì 2 người đều làm thêm 15 bông hoa nên Mai vẫn kém Hồng x( bông hoa)

  Sau khi thêm 15 bông hoa , Mai kém Hồng :

  13 – 9 = 4 ( phần )

  Lúc đầu Mai kém Hồng số bông hoa là :

  5 – 3 = 2 ( bông )

  Vậy ta thấy sau khi làm thêm 15 bông hoa nữa thì số phần hơn gấp lên :

  4 : 2 = 2 ( lần )

  Vậy Mai có số bông hoa là :

  15 x 2 = 30 ( bông )

  Số bông hoa của Hồng là :

  30 : 3 x 5 = 50 ( bông )

  Đáp số : Mai : 30 bông

  Hồng ; 50 bông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )