Mai và Lan có nhà cách nhau 1200 m. 2 bạn cùng đi đén nhà của nhau.Mai đi lúc 9 giờ, Lan đi sau 5 phút trên đường không trông thấy nhau nên khi mỗi bạ

Question

Mai và Lan có nhà cách nhau 1200 m. 2 bạn cùng đi đén nhà của nhau.Mai đi lúc 9 giờ, Lan đi sau 5 phút trên đường không trông thấy nhau nên khi mỗi bạn đến nhà bạn còn lại thì lập tức quay lại để tìm bạn. lần này 2 bạn gặp nhau. Hỏi lúc đó là mấy giờ, biết 1 phút Mai đi được 60m, Lan đi được 90m.

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-13T16:09:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:10:11+00:00

  Trong 5 phút Mai đi được quãng đường là:

  60×5=300(m)

  Mai và Lan gặp nhau lần 1 khi Lan đi được:

  (1200-300):(60+90)= 6 (phút)

  Mai và Lan gặp nhau lần 1 vào:

  9h5 +6 phút = 9h11

  Mai và Lan đi 2 lần 1200m trong:

  (1200×2):(60+90) = 16 (phút)

  2 bạn gặp nhau lần 2 lúc:

  9h11+16 phút= 9h27

  Đáp số: 9h27

  0
  2021-09-13T16:10:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong 5 phút Mai đi được số mét  là:60×5=300(m)

  Mai và Lan gặp nhau lần 1 khi Lan đi đượcsố phút là:(1200-300):(60+90)= 6 (phút)

  Mai và Lan gặp nhau lần 1 vào lúc số giờ là9h5phút +6 phút = 9h11phút

  Mai và Lan đi 2 lần 1200m trong:(1200×2):(60+90) = 16 (phút)

  2 bạn gặp nhau lần 2 lúc:9h11+16 phút= 9h27phút 

  bạn học tốt nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )