mạng lưới khảo nghiệm quốc gia là gì ?

Question

mạng lưới khảo nghiệm quốc gia là gì ?

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-08-05T01:57:22+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:58:24+00:00

  mạng lưới khảo nghiệm quốc gia là gì ?

  trả lời:

  mạng lưới khảo nghiệp là giống cây trông nằm trong các thí nghiệm so sánh , kiểm tra , kĩ thuật , sản xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệp.

  chúc bn hc tốt!

  0
  2021-08-05T01:58:35+00:00

  Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia làhệ thống các trạm định vị vệ tinh quốc gia được liên kết thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc trong hệ tọa độ quốc gia; được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật. Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia bao gồm hệ thống trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục và hệ thống trạm tham chiếu hoạt động liên tục.

  tuananhgh@

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )