Mảnh giấy hình chữ nhật có chu vi bằng 7/2 dm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tính diện tích hình chữ nhật đó?

Question

Mảnh giấy hình chữ nhật có chu vi bằng 7/2 dm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tính diện tích hình chữ nhật đó?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-21T21:54:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T21:55:25+00:00

  Giải thích các bước giải: ⇒ CD + CR = $\frac{7}{2}$ : 2=$\frac{7}{4}$ =1,75

  Theo đề ta có sơ đồ :

  Tổng = 1,75$\left \{ {{CD =

  ?(3 phần)} \atop {CR = ? ( 2 phần)}} \right.$

  Tổng số phần bằng nhau là 2 + 3 = 5

  Giá trị một phần là : 1,75 : 5 = 0,35

  Từ đó tìm CD, CR và tính DT.

  0
  2021-09-21T21:55:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ta có C=(d+r)×2

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  d=(C-r)÷2

  d=(7/2 – 2/3):2

  d=17/12

  Diện tích hình chữ nhật là:

  S=d×r

  S=17/12×2/3

  S=17/18 (dm)

  Hay:S=0,94 dm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )