marry began to do house work 2 hours ago

Question

marry began to do house work 2 hours ago

in progress 0
Aubrey 30 phút 2021-09-16T03:29:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:30:32+00:00

  Marry began to do house work 2 hours ago.

  → Mary has done housework for 2 hours.

  Chúc bạn học tôt. Xin 5 sao và CTLHN.

  0
  2021-09-16T03:30:40+00:00

  marry began to do house work 2 hours ago.

  ⇒ Mary has done housework for 2 hours.

  Cấu trúc : S + started / began + V-ing / to-V (Bắt đầu làm việc gì / Làm việc gì được bao lâu)

  ⇔ S + have PII / have been + V-ing .

  Chúc bạn học tốt :3

  # Yumi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )