marry began to do house work 2 hours ago

Question

marry began to do house work 2 hours ago

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-16T03:26:41+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:28:40+00:00

  @ Mimzyy2509 :333 I’m Blink :333

  Mong hữu ích với bạn ^^

  marry began to do house work 2 hours ago

  → Marry has done housework for 2 hours .

  Dịch : Marry đã làm việc nhà trong 2 giờ.

  Cấu trúc : S + started / began + V-ing / to-V  (Bắt đầu làm việc gì / Làm việc gì được bao lâu)

  ↔ = S + have PII / have been + V-ing 

  # Chúc bạn hok tốt!!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )