Mắt bình thường và mắt bị tật khúc xạ có gì khác nhau?

Question

Mắt bình thường và mắt bị tật khúc xạ có gì khác nhau?

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-11-24T17:13:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-24T17:15:39+00:00

    Mắt bình thường là mắt có kích thước và dìn dạng đúng, có thể nhìn rõ, đúng hình ảnh, ánh sáng hội tụ đúng trên võng mạc.

    Tật khúc xạ là mắt không có kích thước và hình dạng đúng, do đó ánh sáng không hội tụ đúng trên võng mạc. Người có tật khúc xạ cần phải đeo kính gọng hoặc kính tiếp xúc để có thể nhìn rõ và dễ chịu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )