Mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là * A. Dầu thô B. Thực phẩm chế biến C. Than đá D. Hàng nông sản

Question

Mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là *
A. Dầu thô
B. Thực phẩm chế biến
C. Than đá
D. Hàng nông sản

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-17T01:51:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:52:45+00:00

  Mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là:

  A. Dầu thô

  B. Thực phẩm chế biến

  C. Than đá

  D. Hàng nông sản

  Giải thích:

  Loại hình dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất vùng và cả nước là xuất nhập khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ như dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, hàng nông sản nguyên liệu cho sản xuất,…

  0
  2021-09-17T01:52:48+00:00

  Mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ là *

  A. Dầu thô

  B. Thực phẩm chế biến

  C. Than đá

  D. Hàng nông sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )