mặt tích cực và mặt tiêu cực của các phát minh về kỹ thuật

Question

mặt tích cực và mặt tiêu cực của các phát minh về kỹ thuật

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-10T17:42:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:44:08+00:00

  Tích cực:

  -Làm cho đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

  -Chứng minh sự phát triển vượt bậc của văn minh nhân loại 

  -Làm tiền đề cho các cuộc cách mạng công nghiệp sau này

  Tiêu cực

  -Một số phát minh mang tính hủy diệt

  -Ô nhiễm môi trường

  -Tạo tiền đề cho các vấn đề xã hội 

  xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )