Mặt trận nài có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho CM tháng tám 1945?

Question

Mặt trận nài có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho CM tháng tám 1945?

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-07-11T01:08:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:10:07+00:00

  Mặt trận Việt Minh có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho CM tháng tám 1945

  0
  2021-07-11T01:10:19+00:00

  Mặt trận Việt Minh có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám năm 1945

  Vì nó đóng vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

  Mik xin hay nhất nhé bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )