Mặt trời là gì ? Các bạn giúp mình nha

Question

Mặt trời là gì ?
Các bạn giúp mình nha

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-10-09T03:15:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:16:30+00:00

   Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.

  0
  2021-10-09T03:17:04+00:00

  Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời. [6] Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi, và bụi quay quanh Mặt Trời và cung cấp ánh sáng cho TĐ từ đó => Mặt trrowif là vậy 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )