Máu được xếp vào loại mô gì A.Mô thần kinh B.Mô cơ C.Mô liên kết D.Mô biểu bì

Question

Máu được xếp vào loại mô gì
A.Mô thần kinh
B.Mô cơ
C.Mô liên kết
D.Mô biểu bì

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-08-30T21:40:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:41:53+00:00

  Đáp án:

  Máu được xếp vào loại mô gì A.Mô thần kinh B.Mô cơ C.Mô liên kết D.Mô biểu bì

   

  0
  2021-08-30T21:42:13+00:00

  Đáp án : C . Mô liên kết

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )