Mấy bạn làm bài thuyết trình về đặc điểm tiếng việt về thời kì độc lập tự chủ nha, viết càng dài càng tốt giúp mình voi huhu

Question

Mấy bạn làm bài thuyết trình về đặc điểm tiếng việt về thời kì độc lập tự chủ nha, viết càng dài càng tốt
giúp mình voi huhu

in progress 0
Kennedy 1 giờ 2021-09-08T13:37:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:38:26+00:00

  Tiếng Việt trong thời kì dựng nướca. Nguồn gốc tiếng Việt:

  – Có nguồn gốc bản địa, nguồn gốc và tiến trình phát triển gắn liền với dân tộc Việt

  – Thuộc họ ngôn ngữ Nam Á

  b. Quan hệ họ hàng của tiếng Việt

  – Có quan hê với dòng Môn – Khmer và tiếng Mường

  – Có quan hệ giao lưu tiếp xúc với tiếng Hán

  => Tiếng Việt ngay từ khi hình thành đã sớm tạo dựng được cơ sở vững chắc để tồn tại và phát triển trước sự xâm lược của người Hán

  2. Tiếng Việt trong thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

  Trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, tiếng Việt nguồn gốc Nam Á vẫn có nhiều đặc trưng khác tiếng Hán, không cùng nguồn gốc và quan hệ họ hàng.

  Tuy nhiên, trong quá trinh tiếp xúc, để có thể phát triển và làm giàu ngôn ngữ, tiếng Việt đã vay mượn rất nhiều từ ngữ Hán. Hình thức vay mượn chủ yếu là theo hướng Việt hóa, trước là về mặt âm đọc, sau là về mặt ý nghĩa và phạm vi sử dụng. Ngoài ra còn vay mượn từ Hán theo cách đảo lại vị trí các yêu tố, rút gọn, mở rộng nghĩa…

  Nhiều từ Hán được Việt theo hình thứ sao phỏng, dịch nghĩa ra tiếng Việt : đan tâm thành lòng son, thanh thiên thành trời xanh.

  3. Tiếng Việt dưới thời độc lập tự chủ:

  Trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, tiếng Việt đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc vay mươn tiếng Hán để cải biên thành tiếng Việt cho riêng dân tộc. 

  Dựa vào kí tự chữ Hán, tiếng Việt đã phát triển thêm chữ Nôm nhằm ghi âm lại tiếng Việt vào thế kỉ XIII

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )