máy cơ đơn giản có tác dụng gì khi nó di chuyễn vật nặng ?

Question

máy cơ đơn giản có tác dụng gì khi nó di chuyễn vật nặng ?

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-07-28T13:26:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:28:18+00:00

  Đáp án:

  Các công năng của máy cơ đơn giản chủ yếu là:

  + Làm giảm độ lớn lực cần kéo, nâng vật lên cao ( nhất là với vật nặng ) 

  + Thay đổi hướng kéo để có lợi cho người kéo

  ⇒ Từ đó ta có thể dùng máy cơ đơn giản để làm công việc nâng kéo vật nặng được dễ dàng hơn.

   

  0
  2021-07-28T13:28:20+00:00

  Đáp án:

  làm thay đổi độ lón của lực

  Tốn ít lực hơn khi nâng và di chuyển vật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )