Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực

Question

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-21T03:59:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:00:49+00:00

  Đáp án:

  Ròng rọc các loại. 

  Giải thích các bước giải:

  Có hai loại ròng rọc đó là:

  + Ròng rọc cố định: chỉ cho ta lợi về hướng kéo mà không cho lợi về lực

  + Ròng rọc động: chỉ cho ta lợi về lực không cho ta lợi về hướng kéo.

  ⇒ Một trong hai đều không cho ta lợi cả về lực và hướng kéo.

  ⇒ Do đó thông thường ta sẽ dùng cả hai ròng rọc một lúc để có thể lợi được cả hai ưu điểm trên của mỗi ròng rọc.

  0
  2021-09-21T04:01:02+00:00

  Ròng rọc vì

  +Ròng rọc động chỉ cho ta lợi vì lực

  +Ròng rọc cố định cho ta lợi vì hướng

  ⇒Ròng rọc không thể thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )