Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện? A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

Question

Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể
tạo ra dòng điện?
A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.
B. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-10T07:53:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:55:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

  A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

  B. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.

  C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

  D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

  0
  2021-10-10T07:55:20+00:00

  Đáp án:  C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )