Máy tính Window XP là gì ? có cài đc giả lập ko?

Question

Máy tính Window XP là gì ? có cài đc giả lập ko?

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-05T16:03:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:04:08+00:00

  Bạn tham khảo :

  Máy tính window XP là một hệ thống điều hành của  Microsoft sản xuất dành cho khu vực bên thiết bị máy tính  . Chúng đã được sản xuất cho các máy tính cá nhân trên bộ sử lý :

  + A- 64

  + x86 

  Máy  tính window XP không được giả lập 

  0
  2021-08-05T16:04:33+00:00

  Máy tính window XP là gì ?

  -Windows XP là một hệ điều hành của Microsoft sản xuất dành cho các máy tính cá nhân,  một phần của họ hệ điều hành Windows NT. … Windows XP là hệ điều hành kế nhiệm của cả Windows 2000 và Windows Me, và  hệ điều hành đầu tiên của Microsoft hướng đến người tiêu dùng được xây dựng trên nhân và kiến trúc của Windows NT.

  Có cài được giả lập Không ?

  – Không 

  Chúc bn hk tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )