mẹ 49 tuổi tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ hỏi con bao nhiêu tuổi ?

Question

mẹ 49 tuổi tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ hỏi con bao nhiêu tuổi ?

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-08-17T06:54:04+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:55:13+00:00

  Con có số tuổi là :

  `2/7 × 49 = 14` `(tuổi)`

  Xin hay nhất !

  -1
  2021-08-17T06:55:30+00:00

  Đáp án:

   14 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Số tuổi của con là:

  49 × $\frac{2}{7}$ =14(tuổi)

  Đ/số:14 tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )