Mẹ bạn Hoa đưa bạn 370 000đ ra siêu thị mua 1 gói bột ngọt loại kg và một chai dầu ăn loại 5 lít. Hôm nay có chương trình khuyến mãi, dầu ăn được giảm

Question

Mẹ bạn Hoa đưa bạn 370 000đ ra siêu thị mua 1 gói bột ngọt loại kg và một chai dầu ăn loại 5 lít. Hôm nay có chương trình khuyến mãi, dầu ăn được giảm bớt 20 000đ/chai và bột ngọt được giảm 10% so với giá niêm yết, nên bạn Hoa chỉ phải trả 337500đ. Hỏi giá niêm yết hai mặt hàng này là bao nhiêu?

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-07-12T10:25:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:27:08+00:00

  Gọi $x$ là giá niêm yết của gói bột ngọt ( đv : đồng ; đk : $ x > 0 $  )

  $y$ là giá niêm yết của 1 chai dầu ăn 5 lít ( đv : đồng ; đk : $ y > 0 $ ) 

  Gía khuyến mãi của gói bột ngọt : $ ( 100\% – 10\% )x = 90\%x = 0,9x $ 

  Gía khuyến mãi của 1 chai dầu ăn 5 lít : $ y – 20 000 $ 

  Theo đề bài ta có hệ phương trình : 

  $ \begin{cases} x + y = 370 000 \\\\ \\ 0,9x + y – 20 000 = 337 500 \end{cases} $ 

  $ \leftrightarrow \begin{cases} x + y = 370 000 \\\\ \\ 0,9x + y = 357 500\end{cases} $ 

  $ \leftrightarrow  \begin{cases} x = 125 000 (n) \\\\ \\ y = 245 000 (n) \end{cases} $ 

  Vậy giá niêm yết của gói bột ngọt là $125 000 $ đồng 

        giá niêm yết của 1 chai dầu ăn 5 lít là $ 245 000 $ đồng

  0
  2021-07-12T10:27:26+00:00

  Đáp án:

   $125000đ,245000đ$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $x$ là giá niêm yết của gói bột ngọt $( 0<x,y<370)$

  $y$ là giá niêm yết của chai dầu ăn 

  Mẹ bạn Hoa đưa bạn 370 000đ 

  $⇒x+y=370(1)$

  Hôm nay có chương trình khuyến mãi, dầu ăn được giảm bớt 20 000đ/chai và bột ngọt được giảm 10% so với giá niêm yết, nên bạn Hoa chỉ phải trả 337500đ

  $⇒x-0,1x+y-20=337,5⇔0,9x+y=357,5(2)$

  Giải $(1),(2)$ ta được $x=125(n),y=245(n)$

  Vậy giá niêm yết của gói bột ngọt là $125000đ$

  giá niêm yết của chai dầu ăn là $245000đ$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )