Mẹ có một số quả cam mẹ cho chị 1/3 số quả cam mẹ cho em 2/5 số quả cam hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam

Question

Mẹ có một số quả cam mẹ cho chị 1/3 số quả cam mẹ cho em 2/5 số quả cam hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-07-30T22:04:22+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-30T22:05:34+00:00

  Số quả cam mẹ còn lại:

  1 – $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{5}$ = $\frac{4}{15}$ số cam ban đầu

  Đ/s: $\frac{4}{15}$ số cam ban đầu

  Chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-07-30T22:05:43+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Mẹ còn lại số quả cam là:

       `1-1/3-2/5=4/15` (quả cam)

            Đáp số: `4/15` quả cam

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )