mẹ có một số tiền mua gạo nếu mẹ mua gạo thơm với 15000 đồng một kg thì mẹ mua được 18 kg hỏi nếu mua gạo thường với giá 12000 đồng một kg thì mẹ mua

Question

mẹ có một số tiền mua gạo nếu mẹ mua gạo thơm với 15000 đồng một kg thì mẹ mua được 18 kg hỏi nếu mua gạo thường với giá 12000 đồng một kg thì mẹ mua được bao nhiêu kg?

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-27T22:23:06+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:24:07+00:00

  – Số tiền mẹ mua gạo là :

        15000 x 18 = 270000 (đồng)

  Nếu mua gạo thường với giá 12000 đồng một kg thì mẹ mua được :

        270000 : 12000 = 22,5 (kg)

  0
  2021-09-27T22:25:02+00:00

  Đáp án:

   Số tiền mẹ dùng để mua gạo là 

  15 000 x 18 = 270 000 (đồng)

  Nếu mua gạo thường với giá 12000 đồng một kg thì mẹ mua được số kg là

  270 000 : 12 000 = 22,5 (kg)

  Đáp số : 22,5 kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )